Informationsmøde vedr. ny talentidrætsklasse for 7. årgang 2019/20

Onsdag d. 12. december kl. 17.00 er der informationsmøde i Stjernevejskolens kantine omkring alt vedrørende procedurerne for den talentidrætsklasse, som bliver oprettet i skoleåret 2019-20.
Alle - elever og forældre - som er interesserede i klassen er velkomne. Det gælder både elever og forældre fra Stjernevejskolen og andre skoler i Hedensted Kommune.
Der vil snarest blive en brochure vedhæftet denne besked, som fortæller mere om tilbuddet. Eleverne skal indstilles af diverse samarbejdsklubber og skoler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Jan Faber - 79741153 eller på mail jan.faber@hedensted.dk