SFO i centerklasserne

Vi vil give børnene en fritid i SFOen, som de glæder sig til og glæder sig over.

I øjeblikket er der 16 drenge og 2 piger fordelt i 2 grupper.

SFOen planlægges ud fra de samme overordnede principper som skolen:
Struktur, overskuelighed, forudsigelighed, tydelighed, genkendelighed samt afstressning i den udstrækning der er brug for det.
Hver eftermiddag har sin faste aktivitet( eks. fysisk aktivitet, bål, Wii, ture osv. ) samt leg og spil

Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner efter behov, og de evalueres løbende.