Læring og trivsel for alle

God undervisning - er tilpasset elevens forudsætninger og relaterer til elevens tidligere erfaringer bistået af lærerens metodevalg. Eleven profiterer af en tydelig struktur på både undervisning og læreproces, en optimal udnyttelse af læringstiden og gennem etablering af et læringsmiljø, der fremmer læring. God trivsel på skolen er en af de vigtigste forudsætninger for, at eleven lærer noget.

Læring er en individuel proces, som finder sted gennem selvstændigt arbejde og i fællesskab med andre

Eleven skal være motiveret, og indholdet skal findes indenfor dennes nærmeste udviklingszone

Eleven lærer mest, når han/hun er aktiv i læringsprocessen