Princip for lejrskoler og ekskursioner

Ekskursioner.

Alle udgifter i forbindelse med ekskursioner afholdes af skolen
Ved budgetlægningen tildeles de årgange, der skal arrangere ekskursioner et rammebeløb til formålet.
Ekskursioner er éndagsture og en obligatorisk del af undervisningen

Formål:

  • at eleverne i forbindelse med den daglige undervisning får virkelighedsnære oplevelser og erfaringer
  • at eleverne i forbindelse med den daglige undervisning ser mulighederne i det lokale samfund – og andre lokale områder/steder
  • at eleverne med udgangspunkt i naturen får en større forståelse for naturen/miljøet
  • at eleverne i forbindelse med den daglige undervisning får nogle fælles oplevelser uden for skolen.


Hjemmet orienteres i god tid ved ændringer i skema og undervisningstid

 Lejrskole.

Lejrskoler arrangeres som en obligatorisk del af undervisningen over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen.

Formål:

  • at eleverne i forbindelse med emner/fagområder får mulighed for at gøre nogle erfaringer og få indsigt i og forståelse for et lokalt område
  • at eleverne får nogle fælles oplevelser uden for skolen og oplever værdien af et aktivt socialt samvær.


Lejrskoler fordeles således i skoleforløbet:

3.kl. - 1 overnatning/ 2 skoledage
5.kl. - 2 overnatninger/ 3 skoledage
7.kl. - 4 overnatninger/ 5 skoledageAlle udgifter afholdes af skolen. Der kan dog hos forældrene opkræves kostpenge i henhold til gældende takst fra Statens Husholdningsråd. (2010: 70 kr. pr. dag).

Der kan via klassekassen eller ved indsamling tilvejebringes midler, der kan anvendes til arrangementer, der ikke direkte vedrører lejrskolens undervisningsmæssige formål.

Skolebestyrelsen beslutter ved budgetlægningen hvilke midler, der skal stilles til rådighed for lejrskoler på de enkelte årgange.

I forbindelse med lejrskoler udarbejdes et program med kort beskrivelse af formål, sted, tidspunkt samt budgetoverslag – til godkendelse af skolens ledelse.

Elever der under lejrskoleophold indtager alkohol, tager euforiserende stoffer, begår kriminalitet eller på anden måde groft tilsidesætter gældende regler hjemsendes på forældrenes regning. Skolens ledelse inddrages og koordinerer hjemsendelsen. Forældrene kontaktes hurtigst muligt for at få aftalt, hvordan hjemsendelsen skal effektueres.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen, den 26. januar 2011

SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support