Ordensregler for elever på Stjernevejskolen

Overordnet har vi den regel, at den enkelte opfører sig hensynsfuldt og til enhver tid giver plads til, at alle kan færdes på skolen uden at blive forulempet hverken fysisk eller sprogligt.

Mødetid: Skolens tilsyn begynder kl. 7.50. Hvis man ikke er i SFO-morgenåbning, bør man ikke møde før. Når skoledagen er slut forlader man skolen.

Hvor opholder man sig i pauserne?
Alle elever opholder sig på skolens område i skoletiden. Boldspil må kun foregå på de anviste pladser. Der må ikke løbes på gangene.

Elever fra indskolingen:
- opholder sig i den lille afdeling, på legepladsen, på tarzanbanen og på boldbanen. Og de må lege på græsarealet ved hovedindgangen.

Elever fra mellemtrinnet:
- opholder sig på Store - og Lille torv, samt ved kantinen i hjørnet ud for bixen. Udendørs: Eleverne må opholde sig i skolegården og på græsarealet ved hovedindgangen og arealerne mellem skolen og hallen.

Elever fra udskolingen:
- opholder sig på gange og i klasselokaler, samt i psc-området. Elever fra 9. årgang må forlade klasselokalet i spisepausen 11.40 – 11.50.

Udendørs:
7.-9. klasse kan opholde sig på arealerne mellem skolen og hallen – græsarealet og basketbanen

Vedr. cykler og rulleskøjter, løbehjul, skateboard …. Rulleskøjte- , skateboard- og andet løb foregår kun udendørs. Rulleskøjter må tages af på måtten inden for døren. De andre ”løberedskaber” efterlades udenfor eller bæres inden døre.

Det er ikke tilladt at opholde sig i cykelskurene. Der må ikke cykles på legepladsen.

Der må kun løbes på div. ”løberedskaber” iført sikkerhedsudstyr (nærmere angivet på bilag)

Skader: Uanset, hvor man opholder sig på skolens område tages der hensyn skolens materiel. Skader på skolens bygninger og materiel erstattes af skadevolderen.

Indskrænkninger: Indskrænkninger i forhold til reglerne kan til enhver tid ske, når skolen finder det påkrævet. Dette gælder både overfor enkelte elever og klasser, der ikke overholder reglerne.

Særlige aftaler: - Sne-regler - Bixen - Mobiltelefoner - Pjækkeri - Brug af skolens IT-udstyr - Sikkerhedsudstyr til løb på skateboard, o.a.

 

Ændringer: Ændringer og nye forslag til disse ordensregler skal forelægges elevråd og pæd.råd til udtalelse inden behandling i skolebestyrelsen.